Swift Power You Up Contest

ประกาศลำดับคะแนนโหวตรถสวิฟท์แต่งโดนใจในสไตล์คุณ

คะแนนได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากคณะกรรมการแล้ว
คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล

รวมของรางวัลจากกิจกรรมในครั้งนี้คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 722,700 บาท

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมโหวตและแชร์

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล iPhone12 Pro 256GB

มูลค่า 40,900 บาท จำนวน 3 รางวัล

 • คุณบุญนำ แสนมี
 • คุณภัคจิรา ทีหอคำ
 • คุณนุชจรี ยังเปรมปรี
  รายชื่อสำรอง
 • คุณยุวดี แก้วศรี
 • คุณนิตยา มือสันเทียะ
 • คุณณัฐพล สุขจันทร์
 • คุณอมรรัตน์ สร้อยระย้า
 • คุณ Sinita Khanoowatthana

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล คูปองแทนเงินสด

สำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ หรือใช้บริการหลังการขายที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศ
มูลค่า 30,000 บาท จำนวน 20 รางวัล

 • คุณภัสสร ลำลอง
 • คุณสรศักย์ พรเทวกุล
 • คุณฮาซัน มาแจ
 • คุณฮานีซะ ตอกอ
 • คุณมธุกร คุณอนันทวณิช
 • คุณสุเมธ ไชยสิทธิ์
 • คุณอัจฉรา สิริศิระประภากุล
 • คุณวิวิศน์ โปร่งฟ้า
 • คุณสิทธิพงศ์ กิตติปาลกุล
 • คุณศิรินารถ ยอดญาติไทย
 • คุณศริยา ตระกูเลิศยศ
 • คุณนนทพร เจริญคร
 • คุณ Nattha Rakpai
 • คุณฉวีวรรณ ใจดี
 • คุณสุวณีย์ จันทร์ปิตุ
 • คุณศัลยพงศ์ จงสุขพัทธี
 • คุณชัยรัตน์ เหลืองวนิชประภา
 • คุณศุภิชานุช พรหมสุข
 • คุณปัทมา จันทะพรหม
 • คุณอภิญญา ต่อแสงเฉลิม
รายชื่อสำรอง
 • คุณจิราพร เผ่านิ่ม
 • คุณปัญจา โพธิสว่าง
 • คุณสมชาย โคตรรวิทย์
 • คุณพชร จันทรสูตร
 • คุณ Rungtip Witoonchatree
 • คุณชนกนันท์ ผิวนวน
 • คุณกร แสงชัย
 • คุณ Teerapon Wongsaroj
 • คุณธีรภูมิ สุพรรณวิรัตน์
 • คุณพีระพล เปี่ยมระลึก
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะถูกตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเป็นไปตามกติกาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
หากไม่ถูกต้องจะนำรายชื่อสำรองมาตรวจสอบสิทธิ์ตามลำดับ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

กติกาและเงื่อนไข

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม
 • โหวตรถยนต์ Suzuki Swift ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 8 คัน ผ่านทางเว็บไซด์ www.swiftcontest.com
 • ทำการกรอกข้อมูลชื่อ นามสกุล อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ของคุณ เพื่อติดต่อกลับในกรณีได้รับรางวัล iPhone12PRO 256GB หรือ คูปองแทนเงินสดสำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ และใช้บริการหลังการขายที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • ผู้ร่วมกิจกรรมทำการยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ซึ่งจะได้รับผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่กรอกข้อมูล
 • กด Share รถยนต์ Suzuki Swift คันที่คุณชื่นชอบ ไปที่หน้า Facebook ของคุณโดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล
เงื่อนไขการแจกรางวัล
 • ทางบริษัทฯ จะทำการแจกรางวัล iPhone12PRO 256GB มูลค่า 40,900 บาท จำนวน 3 รางวัล และ คูปองแทนเงินสดสำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ และใช้บริการหลังการขายที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิ มูลค่า 30,000 บาท จำนวน 20 รางวัล สำหรับผู้ที่ทำตามกติกาและเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมอย่างครบถ้วน
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ทำการ Vote และ Share ผ่านการร่วมกิจกรรม Swift Power You Up Contest ฉีกทุกการออกแบบในสไตล์ที่เป็นคุณ เท่านั้น
 • ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ผ่านช่องทาง Facebook ของ Suzuki Motor Thailand โดยการจับฉลากจากทางบริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
 • ก่อนทำการ Vote และ Share ผู้ร่วมสนุกจะต้องกรอกข้อมูลชื่อ นามสกุล อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ของตนเอง พร้อมยืนยันตัวตนผ่านรหัส OTP
 • ผู้ร่วมสนุกจะต้องมีตัวตนจริง และไม่มีการปลอมแปลงประวัติการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม พร้อมกรอกข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์กับผู้ที่ให้ข้อมูลที่มีพฤติการณ์ส่อในทางทุจริต
 • ผู้ที่ร่วมสนุกไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้กับผู้อื่นได้ หรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสดได้
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการก่อนส่งข้อมูล
 • ข้อมูลรายละเอียดและเนื้อหาทั้งหมดต้องไม่มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม และเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม หรือสถาบันอันเป็นที่เคารพ ทั้งนี้ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลรายละเอียด เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ข้อมูลรายละเอียดของผู้เข้าร่วมสนุก ที่มีการทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อร่วมกิจกรรมครั้งนี้
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับของรางวัลตามที่อยู่ที่ได้แจ้งยืนยันสิทธิ์มาทางระบบเท่านั้น
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหาย การสูญหาย จากการร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัล *บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้าหรือเนื่องมาจากการขนส่งของรางวัล การสูญหายของข้อมูลการลงทะเบียน รวมถึงปัญหาหรือความผิดพลาดทางเทคนิคของเครือข่ายโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
 • พนักงานและครอบครัวของบริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, พนักงานและครอบครัวของผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิสามารถร่วมกิจกรรมโหวตแต่ไม่มีสิทธิ์-ลุ้นรับรางวัล